Beneficjenci

50 osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej w wieku 15 – 24 lata, zamieszkała na terenie województwa świętokrzyskiego pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym osoby nieaktywne zawodowo  – 42 osoby, oraz bezrobotni – 8 osób.

Skip to content