Opis projektu

Tytuł projektu
„Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu
01.03.2012- 28.02.2014

Szczegółowe informacje
Aldona Białek
Stowarzyszenie “Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
tel. 041/ 366 94 02
e-mail: a.bialek@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Skip to content