Realizowane zadania

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 
„Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”

1. Blok Integracyjny mający na celu podniesienie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych  w ramach którego przewidziane są:

– wyjazdy i rajdy edukacyjne;
– biblioterapia;
– warsztaty gospodarstwa domowego;
– warsztaty krawiecko – tkackie;
– warsztaty stolarsko – konserwatorskie;

2. Warsztaty informatyczno – poligraficzne mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych.

3. Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe zwiększające zdolności do zatrudnienia m.in. zagadnienia z etyki pracy, autoprezentacja, efektywne zarządzanie czasem.

4. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika.

5. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne poprzez m.in. nabycie wiedzy nt. umiejętności prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

Skip to content