Cel projektu

Reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 24 lata zamieszkałych w woj. świętokrzyskim do 2014r poprzez organizację zajęć warsztatowych podnoszących ich kompetencje zawodowe i społeczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– Podniesienie kompetencji społecznych zwiększających umiejętności interpersonalne;
– Podniesienie kompetencji zawodowych zwiększających zdolności do zatrudnienia.

Skip to content