Strona główna

“Spółdzielnie socjalne szansą na lepszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek – najlepsza inwestycja

Skip to content