Opis

Uczestnikami projektu są obywatele Ukrainy uciekający przed wojną, legalnie przebywający na terenie Kielc i powiatu kieleckiego. Wsparciem w obszarze adaptacji społecznej i zawodowej objętych zostanie do końca przyszłego roku co najmniej 120 osób. W ramach projektu utworzone zostało 40 nowych miejsc w  Centrum Integracji Społecznej.

Beneficjantami projektu są głównie kobiety, w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestniczą w warsztatach zawodowych takich jak:
– warsztaty handlowo-administracyjny
– warsztaty porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni,
– warsztaty opieki nad dziećmi,
– warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi.

W ramach wsparcia uczestnicy zapewnione mają także:
– wsparcie psychologa,
– naukę języka polskiego,
– asystenturę pracownika socjalnego,
– doradztwo zawodowe,
– pomoc w znalezieniu pracy,
– opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć,
– świadczenie integracyjne,
– udział w wydarzeniach i aktywnościach społeczno–kulturalnych (m.in. wyjścia na basen, do kina, do ogrodu botanicznego, muzeum).

Skip to content