Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pn. „Równać szanse”, wybrany do dofinansowania w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Kwota dofinansowania wynosi 1 073 660 zł.

Realizacja zaplanowanych działań wspierających: 1.07.2022 r. – 31.12.2023 r.

Skip to content