Beneficjenci

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie (12/7/5) osób niepełnosprawnych wzrokowo spełniających kryteria projektu.

W tym:
-(3/2/1)niewidomych;
-(9/5/4) słabowidzących, w wieku 18-64 l;
zamieszkałych w województwie świętokrzyskim.

W grupie docelowej:
-3 osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowe/podstawowe/gimnazjalne.
-(12/7/5) pozostających bez zatrudnienia
-posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub równoważne z udokumentowanym stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku (po korekcji) w oku lepszym równą/ poniżej 3/60 (0,05) lub zawężenie pola widzenia poniżej 20 st.),
-(6/3/3) os z obszarów wiejskich;
-min. 2 uczestników projektu bez kwalifikacji zawodowych
-wszystkie osoby wymagają wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej, posiadają niski poziom kompetencji zawodowej. Są bardzo trudną grupą o minimalnych szansach na rynku pracy.

Skip to content