Opis projektu

Tytuł projektu
„Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego”

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu
01.01.2014- 30.06.2015

Szczegółowe informacje
Biuro Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
tel. 041/ 366 94 04
e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Skip to content