Realizowane zadania

1/Poradnictwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działań (03.2014)

  • Indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego (5h/ucz-1 spotkanie)x12 ucz =60h Tematyka: udzielenie doradztwa zawodowego po uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, kompetencji uczestników projektu.
  • Opracowania IPD – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 5h/ucz, ogółem 60h. Zakup urządzeń do nawigacji dla niewidomych.

2/Blok rehabilitacji zawodowej podnoszący kwalifikacje zawodowe ONiS (04.2014-05.2014)

a) Warsztaty-szkolenia z zakresu obsługi sekretariatu (instrukcja kancelaryjna, telefon, biuro obsługi klienta, obsługa urządzeń biurowych, korespondencja, komunikacja społeczna)-zajęcia 2 razy/tyg po 1,5h x 5 mies=60h dla 5 osób.

b) Szkolenia komputerowe-dla 12 ucz. Uzyskanie kompetencji w zakresie ECDL Start. W zależności od wieku ucz.80-100 h/ucz. Spotkania 2 razy/tyg po 2-2.5 h= 80-100h.

c) Szkolenie z obsługi programów komputerowych do telemarketingu dla ONIS. Zajęcia 2 razy/tyg po 2h x 5mies= 80h dla 7osób.

d) Szkolenie z jęz. angielskiego (podstawa znajomości języka, biznes english). Zajęcia   2 x tyg po 1,5h x 5 mies =60h dla 12 ucz.

e) Szkolenie z marketingu (marketing we współczesnym rynku pracy, eventy, rozmowy biznesowe, marketing targowy, negocjacje, identyfikowanie potrzeb rynku, relacje z mediami, analizy danych rynkowych) dla 7 os., które odbędą szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych do telemarketingu. Zajęcia 1/tyg x 3h x 5mies=60h. Wypłata stypendium szkoleniowego za udział we wszystkich szkoleniach zawodowych.

3/Pośrednictwo pracy i subsydiowanie zatrudnienia połączone z doposażeniem stanowisk pracy (04.2014-06.2015)

  • Pośrednictwo pracy realizowane przez doradcę zawodowego na rzecz każdego uczestnika projektu (20h/mies x 3mies=60h) (04-06.2014). Znalezienie pracodawców – podmiotów ES chętnych do zatrudnienia uczestników projektu.
  • Subsydiowanie zatrudnienia 12 ucz. Projektu połączone z doposażeniem stanowisk pracy w ramach pomocy de minimis przyjętej przez pracodawców. (07.2014-06.2015) Jednorazowy dodatek relokacyjny dla 6(3/3) ucz. z obszarów wiejskich na pokrycie kosztów zakwaterowania/dojazdu w początkowym okresie zatrudnienia (dojazd powyżej 50km).

Organizator zapewnia uczestnikom projektu materiały szkoleniowe w formie dostosowanej do ich możliwości percepcyjnych.

Skip to content