Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej w tym zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób 12(7/5) niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku 18-64 l do 06.2015 r poprzez udzielenie im kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia, przy wchodzeniu na rynek pracy

Zostanie on osiągnięty poprzez cele szczegółowe takie jak:

-Podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy u 12(7/5) osób niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku     18-64 l do 06.2015 r

-Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w wybranych obszarach aktywności  zawodowej u 12(7/5) osób niewidomych i słabowidzących z obszaru województwa świętokrzyskiego w wieku 18-64 l do 06.2015 r

Skip to content