DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023
Wsparcie bieżące Centrum Integracji Społecznej

DOFINANSOWANIE: 50 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 50 000,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY: listopad 2023

Skip to content