Opis projektu

NAZWA PROJEKTU: Pewny Start z Wolną Strefą

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-01-01 – 2018-12-31

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).         Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina miedziana góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina mniów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina pierzchnica), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina busko-zdrój), (województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gmina pińczów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielce, gmina Kielce).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 283 849,16

BIURO PROJEKTU:
STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE”
ul. Karczówkowska 36,25-711 Kielce,
Telefon: 413669404,
Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Daria Szczepańczyk.

Skip to content