Strona główna

„Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.03 Efektywna i zielona energia

Numer i nazwa działania: RPSW.03.03 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Skip to content