Opis projektu

Nazwa projektu: „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych”

Okres realizacji projektu: 2020-01-07 – 2022-12-31

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tryb operacji w ramach naboru:
Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach.,

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

Wartość projektu: 1 564 982,40zł

Biuro projektu:
STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”
ul. Karczówkowska 36,
25-711 Kielce,
Telefon: 41 366 94 03,
Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Agnieszka Stąporek

Skip to content