Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, ułatwienie dostępu dla 80 osób do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego, szczególnie ze wsi i miejscowości, gdzie dostęp tego rodzaju wsparcia jest utrudniony.

Skip to content