Centrum Integracji Cudzoziemców

Harmonogram wsparcia

Prowadzenie Punktu Informacyjnego

Punkt Informacyjny mieści się w siedzibie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3 i jest pierwszym i kluczowym miejscem kontaktu. Można tu uzyskać informacje dotyczące wszystkich aspektów życia w Polsce, w tym między innymi: zasad legalizacji pobytu, form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z usług medycznych, nabywania lub wynajmowania nieruchomości, zakładania kont bankowych, czy uznawania wykształcenia uzyskanego w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska.

Punkt Informacyjny jest dla Państwa dostępny od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:30, a w piątki od 10:30 do 18:00. Jesteśmy również otwarci dla Państwa w soboty od 10:00 do 13:00. Zapraszamy.

Prowadzenie Punktu Informacyjnego

Doradztwo i pomoc integracyjna

Doradcy Międzykulturowi przyjmują w siedzibie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3. Pełnią rolę asystentów cudzoziemców, a ich zadaniem jest rozpoznanie potrzeb i problemów, a następnie zaproponowanie odpowiedniej ścieżki wsparcia oraz pomoc w procesie usamodzielniania się osobom borykającym się z bardziej skomplikowanymi problemami i mającym trudności w odnalezieniu się w nowych realiach i polskim systemie administracyjno-formalnym.

23 lutego o godz. 10.00 w Centrum Integracji Cudzoziemców odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach prowadzonych kursów adaptacyjnych dla obywateli państw trzecich. Wszystkich chętnych do udziału w kursie zapraszamy do zapisów w naszym Punkcie Informacyjnym.

Doradca Miedzykulturowy

Doradctwo zawodowe

Wsparcie prawnicze i psychologiczne

Profesjonalne wsparcie psychiczne w postaci zajęć indywidualnych oraz grupowych ukierunkowanych przede wszystkim na pokonywanie trudności w przebiegu procesu integracji i adaptacji dostępne są w Centrum w dni robocze w godzinach podanych w harmonogramie.

Porady prawne udzielane są w siedzibie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3, po uprzednim umówieniu się na wizytę w Punkcie Informacyjnym lub telefonicznie pod numerem +48 721-008-738 w celu ustalenia zakresu porady i konkretnej dziedziny prawa, zwłaszcza w przypadkach nietypowych lub złożonych. Porady prawne dostępne od lutego 2024 roku.

Dyżur psychologa

Dyżur prawnika

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia mające na celu wyrównywanie różnic programowych i deficytów edukacyjnych oraz inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę wśród dzieci i młodzieży z państw trzecich w tym: zajęcia logopedyczne, korepetycje matematyki, j. angielskiego oraz warsztaty artystyczne: muzyczne i plastyczne odbywają się w siedzibie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3 oraz Klubie Wolna Strefa w Kielcach ul. Żeromskiego 44. Zajęcia realizowane będą od marca 2024.

Zajęcia z muzyki

Zajęcia z plastyki

Zajęcia z angielskiego

Sala Zabaw "Promyki Nadziei"

Dostępne od marca 2024 roku.

Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność

Aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe oraz uzupełnianie kompetencji realizowane jest głównie poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych Centrum Integracji Społecznej. Doradca zawodowy dostępny jest dla osób uczestniczących w projekcie w biurze projektu Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach ul. Mielczarskiego 45. Zajęcia warsztatowe dla uczestników Centrum Integracji Społecznej odbywają oprócz siedziby w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3 także w innych placówkach na terenie miasta:

Warsztat krawiecki – Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Mielczarskiego 45

Warsztat opieki nad osobami niesamodzielnymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Mielczarskiego 45; Klub Seniora w Kielcach ul. Żeromskiego 44; Klub Seniora w Kielcach ul. Urzędnicza 3; Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Olszewskiego 21; Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Turystyczna 1A

Warsztat opieki nad dziećmi – Klub Wolna Strefa Kielce ul. Orla 4; Klub Wolna Strefa Kielce ul. Barwinek 29; Klub Wolna Strefa Kielce ul. Żeromskiego 44; Klub Wolna Strefa Kielce ul. J.N. Jeziorańskiego 53; Klub Wolna Strefa Kielce ul. Naruszewicza 23.

Warsztat edukacyjny z pracownikiem socjalnym

Warsztat krawiecki

Warsztat opieki nad dziećmi

Warsztat opieki nad os. niesamodzielnymi

Kurs języka polskiego

Dostępne od lutego 2024 roku.

Scroll to Top
Skip to content